Välkommen till Investigation Services Europe AB

ISE Sverige utreder skadeärende åt försäkringsbolag och utför internationella utredningar inom ett bredare område. Säkerhetstjänster, bakgrundskontroller och utbildning erbjuder vi som tidigare genom vårt systerbolag PrimeSafe AB

Tjänster

Nyheter från ISE

ISE Sverige AB
Box 7242
402 35 Göteborg
Sweden

+46 31 – 12 42 00
info@ise.nu

ISE Stockholm AB
Box 24254
104 51 Stockholm
Sweden 

+46 8 – 21 42 15
info@ise.nu

ISE Hamburg
Gerhofstr. 38
203 54 Hamburg
Germany 

+49 40 – 60 94 33 66
hamburg@ise.nu

Organization number: 559012-0225. Country of registration: Sweden. Responsible for website content is Niclas Franklin, CEO.