SPECIALISTER PÅ UTREDNING

VÅRA TJÄNSTERUTREDNING & SPANING

Vi utför utredningar åt företag och andra organisationer. Det kan handla om intern brottslighet, externa brott eller andra oegentligheter.

Vår arbetsmetod bygger på anpassad intervjuteknik, registerkontroller, analys av elektroniska spår, rekonstruktioner, spaning, provköp och användning av teknisk utrustning för dokumentation. Vi samarbetar med specialister inom bl.a. kriminalteknik, it-forensik, juridik och ekonomi. Vi har också ett stort kontaktnät med utredare utanför Sverige.

Resultatet av utredningen kan användas internt eller ligga till grund för en polisanmälan eller användas vid en rättslig tvist.
BAKGRUNDSKONTROLLER

Vi utför bakgrundskontroller av personer och företag vilket innebär att vi tar fram fakta och uppgifter ur olika offent­liga register och från Internet, granskar cv:n, betyg och referen­ser samt utför intervjuer och gör kontroller på fältet.

Informationen sammanställs och analyseras av våra erfarna utredare och presenteras i en rapport. Vi utför också bakgrunds­kontroller utanför Sverige, med hjälp av vårt internationella kontaktnät.

Bakgrundskontroller är ett bra sätt att skaffa mer information och kontrollera redan lämnad information om personer eller företag i samband med rekrytering, personalhyra, underentreprenader, företagsköp eller ingående av avtal.

NYHETER FRÅN ISE


ISE i GP om bakgrundskontroller

I söndagsnumret av GP publicerades en artikel om bakgrundskontroller. I artikeln intervjuades ISE:s VD Niclas Franklin. GP 28 januari...</p>
                <div class=Läs mer »

ISE på seminarium i Hamburg

Medarbetare från ISE deltar i seminarium om säkerhet kring Supply Chain Management i Hamburg. Bland övriga deltagare finns internationella företag, säkerhetsansvariga, advokatbyråer, polis- och tullmy...Se fler inlägg i vårt nyhetsrum »