Försäkringsutredningar & Skadehantering

Vi utreder försäkringsärenden inom alla skadegrenar

Sedan starten 2004 har ISE arbetat med skadeutredningar åt både svenska och utländska försäkringsbolag. Vi arbetar regelbundet åt de flesta försäkringsbolagen i Sverige.

Vi utreder försäkringsärenden inom alla skadegrenar som till exempel motor-, hem- företag- och personskador. Vi biträder gärna med utredningsåtgärder i regressärenden.

Vi har kriminalteknisk kompetens genom vår egen tekniker och externa specialister och utför bl.a. brandtekniska utredningar, olycksrekonstruktioner och dödsfallsutredningar.

Andra tjänster vi erbjuder försäkrings- och skaderegleringsbolag är spårning av stulet gods och utbildning för skadehandläggare.

ISE Sverige AB
Box 7242
402 35 Göteborg
Sweden

+46 31 – 12 42 00
info@ise.nu

ISE Stockholm AB
Box 24254
104 51 Stockholm
Sweden 

+46 8 – 21 42 15
info@ise.nu

Organization number: 559012-0225. Country of registration: Sweden. Responsible for website content is Niclas Franklin, CEO.